Egy csodálatos elhatározás megvalósulása, amellyel lehetővé válik a lehetetlen. A gyermekvállalás és a gyermeknevelés olyan feladat és küldetés, amelyet Mennyei Atyánk hagyott meg nekünk az ember teremtését követően.

Az örökbefogadás első lépései

Minden alkalommal, amikor megfogalmazódik a vágy az örökbefogadás, pontosabban egy gyermek befogadása iránt, egy reménysugár csillan fel egy szomorú szempárban. Motivációként több indok is felsorolható, mégis inkább helyezzük a hangsúlyt arra a nagyszerű végkifejletre, amelyet a lépcsőfokok tetején a magunknak tudhatunk. A döntés meghozatala, az elhatározás folyamata hol rövidebb, hol hosszabb időszakaszt ölel fel, ám ez alatt még inkább kirajzolódik az örömteli és boldog családi közösség képe.

A hivatalos ügyintézés

Az örökbefogadás elhatározása után szükséges megismerni azokat az információkat, amelyek az ügyintézés folyamatában elengedhetetlennek bizonyulnak. Ezek azokra az elvárásokra vonatkoznak, amelyeket az állami szervek és rendeletek támasztanak a leendő szülők irányába, s amelyeket papíralapú igazolásokkal is szükséges alátámasztani. A benyújtott dokumentumokat a gyámügyi hivatalok vizsgálják felül, melyek kirendeltségei járásonként megtalálhatóak.

Egyik ilyen alapvető információ, hogy ukrán állampolgársággal rendelkező szülőjelöltekről beszélünk, akiknek érvényes állampolgárságot igazoló okmányaik (személyi igazolvány, identifikációs kód) vannak.

A szülőknek be kell nyújtaniuk egy jövedelemigazolást a mögöttük lévő 6 hónapról. Ez a kimutatás tanúsítja, hogy a szülők jövedelme fedezi a leendő gyermek, vagy gyermekek – tehát a jövőben 3, 4 vagy több fő – megélhetését az örökbefogadott gyermekek számának megfelelően.  Az igazolás hiányában az elmúlt évre vonatkozó adóbevallás lehetősége is fennáll.

A benyújtandó dokumentumok közé sorolható a házasságkötésről szóló igazolás is abban az esetben, ha házaspár szeretne örökbe fogadni. Fontos megjegyezni ugyanis, hogy egyedülálló személy is fogadhat örökbe akkor, ha meg tud felelni az elvárásoknak.

Szükséges csatolni a jelentkező szülő(k) egészségügyi igazolását, amelyet a lakhelyéhez kapcsolódó járási egészségügyi hivatal állít ki.

Hogy az adott szülőpár rendelkezik-e saját ingatlannal, azt a lakhatási lehetőség igazolása támasztja alá. Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonjoga a nagyszülő(k) birtokában van, akkor a nagyszülő(k) közjegyző által hitelesített beleegyezésüket kell, hogy adják arra nézve, hogy a gyermek(ek) beköltözésével kapcsolatban nincs ellenvetésük. Megjegyzendő, hogy az adott ingatlannak is meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak: fűtésrendszer, működő fürdőszoba és megfelelő négyzetméterű különszoba megléte.

Erkölcsi bizonyítvány szükséges annak alátámasztására, hogy a szülő(k) korábban semmilyen törvénybe ütközőt nem tettek, tehát büntetlen előéletűek.

A szükséges dokumentumok előkészítése és benyújtása után a szülő(k)nek állami továbbképzésben kell részt venniük, melynek befejeztével szintén tanúsítványt kapnak. Ezt követően történik meg a gyámügyi hivatal nyilvántartásába való felvétel, ahová szülőjelölt(ek)ként jegyeztetnek be. Ekkor elkezdődik a folyamat, amikor megkeresik a megfelelő gyermekeket a szülő(k) kérésének megfelelően. Ez vonatkozhat a leendő gyermek vagy gyermekek számára, nemére, életkorára.

A várakozás folyamata

Az időszak, mialatt a hivatalos dokumentumok feldolgozásra kerülnek, és a kérelmek elbíráltatnak, eltérő hosszúságú. Lehetséges, hogy – Isten kegyelméből – gördülékenyen folynak az ügyintézés fázisai, s a gyermekre is hamar ,,rátalálnak’ a szülők. Emellett azonban sajnos része a valóságnak, hogy több hétig, hónapig is elhúzódhat a várakozás folyamata. Ezekben az elhatározást és hitet próbáló időkben sem szabad megrendülni, visszakozni, hiszen amit Isten elvégzett a szívekben, azt véghez is viszi az arra alkalmas időben.

Az alagút vége

A gyermek megtalálása után a gyámügyi hivatal ad egy kapcsolatfelvételre feljogosító iratot, s a szülők a gyámügyi hivatal képviseletében felkereshetik a gyermeket, gyermekeket. Az első találkozástól számítva 10 nap áll a szülők rendelkezésére arra, hogy végleges döntést hozzanak a gyermek befogadásával kapcsolatban. Ebben az időintervallumban többszöri találkozásra is lehetőség van a gyermekkel, mely elősegíti a gyerek-szülő kapcsolat kialakulását.

Csodálatos pillanatok egyike, amikor a szülőpár meghozza a pozitív döntést, és örökbefogadási szándékukat véglegesítik a felelős gyámügyi hivatal előtt.

Utolsó fejezetként kell hivatalosan is engedélyeztetni a gyermek(ek) örökbefogadását a bíróságon. Szükséges elkészíteni egy bírósági beadványt, amelyben joga van a szülőnek megváltoztatni a gyermek nevét, születési dátumát (3 hónap különbséggel) és születési helyét. A bírósági végzés után – amely eddigi tapasztalatok alapján mindig pozitív – a döntésnek jogerőre kell emelkednie, amely általában 10 nap. Ezt követően a szülőnek elő kell készítenie a gyermek keresztlevelében kívánt módosítások részleteit benyújtva azt a megfelelő adminisztrációs szerv részére.

Öröm és boldogság

E hosszú út s magas lépcsőfokok után megtörténik a várva várt találkozás, ahol már a szülők sajátjukként ölelhetik magukhoz gyermeküket.